^Наверх

Pool, Vladimir. Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts. Vang number 12

Pool, Vladimir. Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts. Vang number 12. Ajalooline ja elulooline uuring. – Tallinn: KPD kirjastus, 2021. – 320 lk., ill Formaat 155 x 230. Pehmekaaneline köide. Vene keeles. ISBN 978-9949-545-66-7.


Raamatus on kronoloogilise jutustusena avaldatud KGB arhiividest pärinevad haruldased dokumendid erakirjad, ülekuulamisprotokollid ja fotod, mis heidavad valgust president Konstantin Pätsi viimastele eluaastatele ja tema pere käekäigule.
Raamatu koostaja ja autor Vladimir Pool on kunagine Eesti NSV KGB esimehe asetäitja ning majandusvastuluure juht. 2019. aastal ilmus tema eestikeelne autobiograafia "Minu elu ja teenistus KGBs" (venekeelne variant nimega "Zampred KGB Estonskoj SSR" ilmus KPD kirjastuses ka 2019.a.). Alates 1988. aastast juhtis ta Eesti NSV KGB komisjoni, kes tegeles NSV Liidu julgeolekuorganite ohvrite
rehabiliteerimisega. See võimaldas talle juurdepääsu olulistele ja ka salajastele dokumentidele, mis heitsid valgust president Pätsu jt Eesti Vabariigi riigitegelaste saatusele pärast 1940.a suve.
V.Pooli teos on tõlgitud eesti keelde ja ilmus 2020.a. Postimees kirjastuses. Eestikeelse raamatu toimetaja, ajaloolane Küllo Arjakas ütleb oma järelsõnas: "Arvukate ülekuulamiste põhjalikud protokollid näitavad, et Konstantin Päts vaatamata ahvatlevatele lubadustele või ähvardustele ei läinud võõrvõimuga koostööle. Järelsõna avab raamatus rekonstrueeritud sündmustiku tausta, täiendab seda teistest allikatest pärit andmetega ning kirjeldab kokkuvõtvalt Konstantin Pätsi säilmete kodumulda jõudmise lugu."
Eesti ilukirjanduses on väga vähe Konstantin Pätsist kõnelevaid teoseid (Karl Rumer Uned unetuses, Kalle Käsper Buridanid, Mihkel Ulman ja Lauri Vahtre filmistsenaarium Tuulepealne maa, raamatuna ilmus 2009). Loetletud teostes on Konstantin Päts kõrvaltegelane. Vene keeles ei ole üldse Pätsile pühendatud ilukirjandusteoseid.