^Наверх

Livšits Lev. Tallinna tänavate ajaloost

ulicyLivšits, Lev. Tallinna tänavate ajaloost. – Tallinn: KPD kirjastus, 2014. –  416 lk., ill. Formaat 155х235. Vene keeles. ISBN 978-9949-545-02-5.


Raamat tulemusi esitletakse noorusele, õpetejatele, linnaelanikele ja külalistele. Raamatu abil autor püüab laiendada Eesti pealinnaga seotud traditsioonilisi arusaamu, võtta uudishimuliku lugeja endaga kaasa Tallinna vanalinnast väljapoole, kasudades selleks Tartu, Narva, Pärnu ja Paldiski maanteid. Selline lähemene annab võimaluse uuteks vaatenurkades, lisab teemasid ja ajaloolist hõngu, viib lugeja kokku selliste nimedega, nagu Fr.R.Faehlmann, Fr.R.Kreutzwald, L.Koidula, A.Jakobson, J.Köler, J.Poska. Need ja palju teised, kellest  raamatus juttu, mängisid Eesti riigi ja kultuuri sünniloos suurt rolli ning võimaldavad kaasata lugejat minevikulistesse mõtterännakutesse, teemadeks kõrged saavutused kultuuris, kunstis, spordis jne. Raamat peab väga oluliseks tutvustada eeskätt eesti keelt veel puudulikult valdavatele Tallinna elanikele oma kodulinna arhitektuuri aardeid. Seda enam, et taoline venekeelne kirjandus senini puudub. Peale selle nimetatud raamat võiks äratada huvi ka Tallinna üha suuremal arvul külastavatele Venemaa turistidele ning olla ka kinke- ehk suveniirraamatuks. Raamatu abil püüan laiendada Eesti pealinnaga seotud traditsioonilisi arusaamu, võtta uudishimuliku lugeja endaga kaasa Tallinna südalinnas ning vanalinnast väljapoole. Selline lähenemine annab võimaluse uuteks vaatenurkadeks ning võimaldavad kaasata lugejat minevikulistesse mõtterännakutesse, teemadeks kõrged saavutused kultuuris, kunstis, spordis jne.