^Наверх

Tamjärv Маret. Eesti rahvarõivaid. Эстонский народный костюм.

Tamjärv Маret.Eesti rahvarõivaid. Эстонский народный костюм. 2.väljaanne. / Tõlke Т.Теppе – Tallinn: KPD kirjastus, 2010. – 112 lk., ill. Eesti ja vene keeles.


Raamat koosneb järgmistest jagudest: Eesti rahvarõivaste arengu põhijooni (XI-XIX saj.), rahvarõivaste taandumine, rahvarõivaste kujunemine rahvussümboliks, paikkondlikud iseärasused, rahvarõivas ja mood jne. Jutustuse tekstid on esitatud paralleelselt eesti ja vene keeles.
Raamatus on 13 värvilist illustratsiooni, mis on tellitud kunstniku käest spetsiaalselt selle raamatu jaoks. Need on rühmaportreed Halliste, Setu, Kuusalu, Kadrina, Harju- ja Järvamaa, Tõstamaa, Tori, Mihkli, Lihula, Kihnu, Jämaja, Anseküla, Kihelkonna ja Muhu elanikest ja nad sobivad kokku jutustuse süžeega. Raamatu autor on ajaloolane-etnograaf Maret Tamjärv, ta lõpetas Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna ja juba üle 20 aasta töötab Eesti Vabaõhumuuseumis.