^Наверх

Olen töötu. Elu õppetunnid

Olen töötu. Elu õppetunnid./ Koostaja Nelli Kuznetsova. – Tallinn: KPD kirjastus, 2010. – 152 lk. Vene keeles.


 

2010. aasta KPD kirjastamisprojekt lõpetas kogumiku „Olen töötu. Elu õppetunnid“ avaldamisega. Kogumiku koostaja on ajakirjanik Nelli Kuznetsova, kes on osalenud Tallinna kodurahuprogrammi projektides 2008. aastal raamatuga „Eestimaa inimised“ ja 2009. aastal raamatuga „Eesti isiksused“. Raamatus leiavad koha nii faktiline, jutustav kui ka info- ja teatmematerjal, intervjuud endiste töötutega, spetsialistide nõuanded, lisatud on tööotsingul vajalikud plangid ja instruktsioonid nende täitmiseks, selliste asutuste ja organisatsioonide aadressid, kelle ülesannete hulka kuulub töötute abistamine uue töökoha otsingu käigus, nende isiksuse stabiilsuse säilitamine ja elukorralduse kohandamine töökaotuse perioodil. Kogumnikusse koondatakse 7 intervjuud, kus küsitletavateks on endised töötud, kes nüüdseks on leidnud töö ja oma koha ühiskonna erinevates valdkondades.

Raamatus tuuakse ära spetsialistide – juristi, psühholoogi, sotsioloogi, majandusteadlase jt, samuti eelkõige majandusministeeriumi, töötukassa ametnike nõuanded töötutele, kokku 13 intervjuud. Raamatu lisadest võib leida erinevate dokumentide planke ja nende täitmise juhiseid, mis kõik on aluseks tööotsingule ja tööle vormistamisele.