^Наверх

Eesti keele ülesanded, teemad ja tekstid. Põhikoolile (Eesti keele õppetund)

 Urok estonskogoEesti keele ülesanded, teemad ja tekstid. Põhikoolile (Eesti keele õppetund) – Tallinn, 2000. – 80 lk.Vene keeles. Immeldud liimköide. ISBN 9985-899-12-1


Esmakordselt võtab raamatu sarjast “Урок - Õppetund” kirjastamises osa üldhariduslik kool. Ja mitte ainult eesti keele õpetajad I. Amontova ja O. Ivanova, kes on selle raamatu autorid, vaid ka nende kasvandikud, Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased. Raamatut soovitab Õpetajate Täienduskoolituse Instituudi peaspetsialist H. Rauk. Käesolev kogumik ei asenda endaga õpikut, kuid on lisa õppevahenditeks, mis on ette nähtud õppeprogrammiga. Paljud tabelid, harjutused ja tekstid on koostatud õpilaste poolt, mis on tähtis nii aine õppimisel kui ka kasvatamisel. Kogumik koosneb: 1) grammatika harjutused, 2) ülesanded, teemad, tekstid kõnearendamiseks. Grammatika osa on jagatud kaheks: käändsõnad ja pöördsõnad. Käändsõnade osas esitatakse harjutusi käänamiseks ainsuses, erilist tähelepanu pööratakse käänetele. Pöördsõnade osas on harjutused tegusõnade oleviku ja lihtmineviku vormidest, käskiv kõneviis, ma ja da infinitiivid jt. Kõnearendamise osas pakutakse harjutusi, mis aitavad kinnitada grammatikat ja omandada uut leksikat.