^Наверх

Karl Ristikivi. Sigtuna väravad. Ajalooliste novellid

RistikiviKarl Ristikivi. Sigtuna väravad. Ajalooliste novellid. Tõlke L.Simagina – Tallinn: KPD kirjastus, 2010. – 280 lk. Vene keeles


KPD kirjastusel on trükinud välja 20. sajandi keskpaiga silmapaistva eesti proosakirjaniku Karl Ristikivi raamat „Sigtuna väravad“. Sellesse Karl Ristikivi eluajal ainsana ilmunud lühiproosakogumikku on koondatud tema ajaloolisi novelle ja jutustusi, mis kõik kujutavad endast suurt panust eesti lühiproosaloomingusse. Novellides kajastuv tegevustik paigutub 13.-15. sajandisse, sündmuskohtadeks Euroopa erinevad piirkonnad. Kaasaegsele lugejale on need novellid seetõttu, et nendes kirjeldatakse euroopaliku kultuuri ja tsivilisatsiooni aluseid ning euroopaliku humanismi tekke- ja arenguelemente. Karl Ristikivi lühiproosas leidub ka selleteemalisi muinasjutu- ja müüdimotiivide töötlusi. ”Sigtuna väravate” novellides on tähtsal kohal iroonia, paroodiad, paradoksid, milles avaldub Karl Ristikivi tavalisest teravam suhtumine ümbritsevasse maailma ja selle valitsemise vahenditesse.
Ajalooliste novellide kogumik „Sigtuna väravad“ antakse esmakordselt välja raamatuseeria „Kodumaa – Rodnoi dom“ (Eesti kirjanduse raamatukogu) raames.