^Наверх

Vedemann Rein. Kollokvium eesti kirjandusest

kollokviumVedemann, Rein. Kollokvium eesti kirjandusest. Tõlke M.Tervonen. – Tallinn, KPD kirjastus, 2007. – 168 lk. Vene keeles.


„Kollokvium eesti kirjandusest“ kujutab endast unikaalset nähtust viimaste aastate publitsistikas ja kirjandusteaduses. Tõustes žanrilis-geneetiliselt prantsuse filosoofi M. Montaigne „Katsete“ tasemele, esitleb Rein Veidemanni kogumik kahte kangelast – eesti intellektuaali, kelle seadis riigi tähtsaimate sündmuste keskpunkti Ajalugu ise, ja eesti kirjandust. Autori mõttelend on tihe ja tunnetatav, iseloomustused täpsed ja määratletud, detailid väljendusrikkad ja usaldatavad, stiil ja keel näitavad autori kuulumist kõrgetasemelisse filoloogilisse koolkonda ja võimaldavad lugejal avastada enda jaoks paljugi uut (see on Rein Veidemanni teose esimene vene keelse tõlge mitmete aastate järel).