^Наверх

Kimmo Kiljunen. Riigid ja lipud

flagiKimmo Kiljunen. Riigid ja lipud. Minientsüklopeedia. Tõlkija Z.Noskova – Tallinn: 2005. – 528 lk. ISBN 9985-899-41-5. Vene keeles.


See raamat on mõeldud nendele, keda huvitavad praegune poliitiline olukord maailmas ja globaalse arengu küsimused. Rahvusvahelise koostöö tingimustes peaks entsüklopeedia kaasa aitama inimeste poliitiliste teadmiste ning kodanikuühiskonna arengule. Entsüklopeedia on vastavuses Euroopa integratsiooniprogrammi nõuetega ja kujutab endast ühte osa Euroopa uuest poliitilisest kultuurist. Entsüklopeedia sisaldab riikide huvitavalt ja paeluvalt esitatud poliitilist ajalugu ning riigilippude ajaloo lühiülevaadet. Seoses Euroopa Liidu jätkuva laienemisega suurunevad lugejate vajadused poliitiliselt korreksete ja asjakohaste teadmiste järele üha suurenevas geograafilises areaalis.