^Наверх

Entsüklopeediad ja teatmikud

Jaaksoo Andres. Võti Eesti laste ja noorte kirjandusele. XIX-XXI saj.

A.JaksooJaaksoo, Andres. Ключ к эстонской детской и юношеской литературе. XIX-XXI вв.Библиографический справочник / Võti Eesti laste ja noorte kirjandusele. XIX-XXI saj.Bibliograafiline käsiraamat – Tallinn: KPD kirjastus, 2014. – 512 l. ill. Formaat 155х235. ISBN 978-9949-545-03-2.Vene keeles


Käesolev entsüklopeedia trükiks ette valmistatati alates 2007.a. Tegemist on ainulaadse entsüklopeedilise väljaandega, mis pakub lugejale esmakordselt vene keeles kõikehõlmavaid teadmisi eesti lastekirjanduse autorite ja ajaloo kohta. Väljaanne tähtsus rõhutab asjaolu, et viimastel aastakümnetel on kirjandusse lisandunud uusi säravaid autoreid ning raamatukultuuris toimunud uusi arenguid. A.Jaaksoo monograafia sisaldab hulgaliselt infootsingud hõlbustavaid vahendeid, nagu bibliograafilisi kirjeid, ülevaateid, kronoloogilisi ja temaatilisi loendeid jne. Väljaanne pildimaterjali kokkupanekuks, mileks on eri aegadest pärit eesti lastekirjanike raamatute kaanepildid tuntud kunstnike-raamatuillustraatorite kujunduses, viidi läbi ulatuslikud bibliograafilised otsingud. Väljaanne on suurepäraseks teabeallikaks erinevatele spetsialistidele ning laiale lugejate ringile nii Eestis kui väljaspool Eestit. Raamat sisaldab rohkem kui 500 artiklit, mis puudutavad rahvusliku laste-ja noorsookirjanduse ajalugu ja arendut kuni aastani 2012. Need puudutavad nii eesti lastekirjanikke, illustratoreid kui eesti lastekirjanduse tõlkijad teisesse keeltesse. Kogu marerjal esitatakse tähestikulises järjekorras. Autorinimed ja teosed tuuakse ära kahes (eesti ja vene) keeles.

Kimmo Kiljunen. Riigid ja lipud

flagiKimmo Kiljunen. Riigid ja lipud. Minientsüklopeedia. Tõlkija Z.Noskova – Tallinn: 2005. – 528 lk. ISBN 9985-899-41-5. Vene keeles.


See raamat on mõeldud nendele, keda huvitavad praegune poliitiline olukord maailmas ja globaalse arengu küsimused. Rahvusvahelise koostöö tingimustes peaks entsüklopeedia kaasa aitama inimeste poliitiliste teadmiste ning kodanikuühiskonna arengule. Entsüklopeedia on vastavuses Euroopa integratsiooniprogrammi nõuetega ja kujutab endast ühte osa Euroopa uuest poliitilisest kultuurist. Entsüklopeedia sisaldab riikide huvitavalt ja paeluvalt esitatud poliitilist ajalugu ning riigilippude ajaloo lühiülevaadet. Seoses Euroopa Liidu jätkuva laienemisega suurunevad lugejate vajadused poliitiliselt korreksete ja asjakohaste teadmiste järele üha suurenevas geograafilises areaalis.